Hur följer jag handläggningen av bokslut?

Du får ett handelsregisterutdrag per post när bokslutet har registrerats i handelsregistret.

Du kan också kontrollera gratis via Sökning av bokslut i PRS informationstjänst Virre om bokslutet finns registrerat i handelsregistret.

Alla bokslut som skickas till handelsregistret är offentliga och tillgängliga via Virre.

Gå till informationstjänsten Virre.Även tjänsteleverantörer använder uppgifterna i bokslut som skickats till handelsregistret. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.03.2020