Hur kompletterar och korrigerar jag bokslutet som lämnats in tillsammans med skattedeklarationen?

Du kan komplettera och korrigera bokslutet som lämnats in tillsammans med skattedeklarationen ända tills beskattningen slutförs. Företagets beskattning slutförs inom 6–10 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Korrigera skattedeklarationen på elektronisk väg om du ursprungligen lämnade in den elektroniskt.

Om du lämnade in skattedeklarationen på papper, korrigera den på elektronisk väg i tjänsten MinSkatt.

Bifoga alla bokslutshandlingar på nytt exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Obs! Beskattningen kan slutföras innan företaget har fastställt sitt bokslut. När företagets beskattning har slutförts, lämna in det fastställda bokslutet direkt till handelsregistret. Gå till anvisningen Bokslut direkt till handelsregistret.

När du korrigerar skattedeklarationen, stryks inte de bokslutshandlingar ur handelsregistret som du har lämnat in tidigare. De är offentliga och tillgängliga exempelvis i informationstjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

Hur kan jag begära att ett registrerat bokslut ska rättas i handelsregistret?


Utgångspunkten är att de bokslut som lämnas in till handelsregistret är offentliga handlingar.
Du kan begära oss att rätta bokslutshandlingar om de innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda eller om bokslutet har registrerats felaktigt. Bokslutet har registrerats felaktigt till exempel om bokslutshandlingarna innehåller ett annat företags handlingar eller om de har registrerats för en fel räkenskapsperiod.

Ange i din begäran vilka bokslutshandlingar som ska strykas ur de bokslutshandlingar som offentligt är tillgängliga i vår informationstjänst Virre samt på vilka grunder de ska strykas. Observera att de rättade handlingarna är tillgängliga på begäran om handlingarna enligt lag inte är sekretessbelagda.

Se adress för bokslutsanmälningar.


Utskriftsversion
Uppdaterad 03.06.2021