Hur lämnar jag in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen?

Du kan lämna in bokslutet tillsammans med skattedeklarationen antingen på elektronisk väg eller på papper.

Skattedeklarationen är gratis.

Observera att du måste bifoga bokslutet exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar. Annars förmedlas bokslutet inte till handelsregistret. Se även Hur lämnar jag in skattedeklarationen nedan.

När lämnar jag in skattedeklarationen?

Lämna in skattedeklarationen inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen är sista dagen i månaden, även om företagets räkenskapsperiod går ut tidigare under månaden.

Vem lämnar in skattedeklarationen?

En person som har fullmakt att uträtta ärenden för företaget lämnar in skattedeklarationen. Du kan ge fullmakten i tjänsten Katso eller i tjänsten Suomi.fi.

Hur lämnar jag in skattedeklarationen?

Du kan lämna in skattedeklarationen antingen via e-tjänsten MinSkatt eller genom att via tjänsten Ilmoitin.fi skicka in en fil som skapats med en programvara för ekonomiförvaltning.

Du kan lämna in bokslutet i en eller flera filer tillsammans med skattedeklarationen.

I rullgardinsmenyn i MinSkatt välj "PRS och Skatteförvaltningen" som typ av bilaga för filen.

I tjänsten Ilmoitin.fi välj typ av bilaga för filen enligt inlämningsanvisningarna för materialet.

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett, fyll i blankett 6B och häfta ihop bokslutshandlingarna och bilageblankett 63 på det viset att blankett 63 blir omslaget till bokslutet.

Observera att bokslutshandlingar på papper som inte har häftats ihop med bilageblankett 63 inte förmedlas till handelsregistret från Skatteförvaltningen.

Vilka bilagor behövs?

Vilka bokslutshandlingar som ska lämnas in beror till exempel på företagsformen.

Observera att du inte ska bifoga sekretessbelagda uppgifter till bokslutet. Alla bokslutshandlingar som skickas till handelsregistret är offentliga och tillgängliga exempelvis via informationstjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller.

Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Ytterligare information

Du hittar länken till tjänsten MinSkatt och till pappersblanketterna på Skatteförvaltningens webbplats. Kontakta Skatteförvaltningen för mer information om att fylla i skattedeklarationen och att bifoga bokslutshandlingarna till skattedeklarationen. Läs Skatteförvaltningens anvisningar noggrant och följ instruktionerna.

Gå till anvisningarna på Skatteförvaltningens webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.06.2021