Gå direkt till innehållet
Valikko

Hur kan jag begära att ett i handelsregistret registrerat bokslut ska korrigeras?

Du kan begära Patent- och registerstyrelsen (PRS) att korrigera bokslutshandlingar om de innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda eller om bokslutet har registrerats felaktigt. Bokslutet har registrerats på ett felaktigt sätt till exempel om bokslutshandlingarna innehåller ett annat företags handlingar eller om de har registrerats för fel räkenskapsperiod.

Ange i din begäran vilka bokslutshandlingar som ska strykas ur de bokslutshandlingar som offentligt är tillgängliga i vår informationstjänst Virre samt på vilka grunder de ska strykas. Observera att de korrigerade handlingarna är tillgängliga på begäran om handlingarna enligt lag inte är sekretessbelagda.

Du måste skicka in alla bokslutshandlingar på nytt till PRS – alltså inte bara korrigerade handlingar. Då kan vi se till att vi registrerar bokslutet på korrekt sätt.

Vem undertecknar?

Anmälan undertecknas av företagets ansvarsperson som är antecknad i handelsregistret eller av ett ombud som ansvarspersonen har befullmäktigat. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga fullmakt.

Hur kan jag begära korrigering och skicka uppgifterna till handelsregistret?

Skicka begäran och den ifyllda anmälningsblanketten och alla lagstadgade bokslutshandlingar i samma försändelse

  • per e-post som en enda pdf-fil till valvonta@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt e-postmeddelande.
  • per post till Patent- och registerstyrelsen, Företag och sammanslutningar / Juridiska enheten, 00091 PRH

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.
Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.


Öppna pdf-blanketten: Bokslutsanmälan till handelsregistret.Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet. Behandlingsavgiften är 85 euro om du lämnar in bokslutet till handelsregistret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Avgiften gäller också bokslut för vilka en felaktig registeranteckning har korrigerats och strukits från informationstjänsten Virre på kundens begäran, och ett nytt bokslut registreras senare än inom den tid som anges i lagen.

Vi skickar en faktura för bokslut som lämnas in för sent. Behandlingsavgiften för ett försenat bokslut gäller de räkenskapsperioder som gick ut 2019 eller senare. Avgiften kan inte betalas i förväg. Vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.10.2022