Gå direkt till innehållet
Valikko

Begär granskning av nyttighetsmodell hos oss

Patent- och registerstyrelsen (PRS) utför nyttighetsmodellgranskningar på begäran. Du kan begära granskning när du lämnar in din nyttighetsmodellansökan. När nyttighetsmodellen har blivit offentlig, kan vem som helst begära granskning.

Utgående från granskningsresultatet kan du själv bedöma om uppfinningen är ny och om den tydligt skiljer sig från den kända tekniken.

En granskningsbegäran utgör inget hinder för handläggningen av nyttighetsmodellansökan. Om du begär granskning samtidigt som du lämnar in din nyttighetsmodellansökan, börjar vi med granskningen och fortsätter därefter med att kontrollera ansökans registrerbarhet. På det här sättet kan du ta granskningsresultatet i beaktande innan du fortsätter med registreringen. Vid behov kan du också anhålla om uppskov av registreringen. Läs mer om uppskov av registrering.

Granskningsresultat

Som resultat av granskningen får du en förteckning över publikationer som utgör eventuella registreringshinder eller representerar den närmaste teknikens ståndpunkt.

Du kan också beställa ett separat avgiftsbelagt utlåtande om granskningsresultatet, där vi jämför uppfinningen med den kända tekniken. Däremot tar utlåtandet inte direkt ställning till uppfinningens nyhet eller uppfinningshöjd.

Granskningsresultatet och nyttighetsmodellansökan blir offentliga samtidigt.

Hur lång tid tar granskningen?

Leveranstiden för granskningen är 2-3 månader.

Vad kostar det?

Betala avgiften för granskning och det separata utlåtandet i samband med beställningen.

Granskningen har fast pris. Priset på granskningen hittar du i vår prislista. Gå prislistan för nyttighetsmodeller.

Beställ granskning

När du ansöker om nyttighetsmodell, kan du beställa en granskning och ett utlåtande genom att kryssa för nämnda punkter på ansökningsblanketten. Gå till våra blanketter för nyttighetsmodeller.

Du kan också lämna in granskningsbegäran med en skriftlig fritt formulerad ansökan där du hänvisar till nyttighetsmodellen eller nyttighetsmodellansökan.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.03.2023