Nyttighetsmodelltidning

De nyttighetsmodeller som förs in i våra register kungörs en gång i månaden i Nyttighetsmodelltidningen. Tidningen kommer ut i mitten av månaden.

Följ Nyttighetsmodelltidningen och håll dig ajour om alla nyttighetsmodeller som beviljas i Finland. Tidningen kommer ut en gång i månaden, och i den kungörs de uppfinningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har godkänt i sitt register över nyttighetsmodeller. I tidningen finns länkar till samtliga registrerade nyttighetsmodeller. Dessutom kungör tidningen delvis ogiltigförklaring av nyttighetsmodeller.

Gå till Nyttighetsmodelltidningen.

Du kan söka mer information om nyttighetsmodeller i databasen PatInfo. Gå till PatInfo.


Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i nyttighetsmodellregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019