Gå direkt till innehållet
Meny

Ansöka om nyttighetsmodell

Lämna in din nyttighetsmodellansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS), som är registermyndigheten. En nyttighetsmodell som registreras hos oss är i kraft endast i Finland.

Hur går jag till väga med min uppfinning?

Presentera inte uppfinningen offentligt.

Innan du upprättar nyttighetsmodellansökan, ta reda på hurdana uppfinningar eller lösningar som redan är kända. Läs mer om att reda ut uppfinningens nyhet.

Gör ansökan själv med hjälp av Nyttighetsmodellguiden och anvisningarna på denna webbplats. Gå till Nyttighetsmodellguiden (pdf, 1.3 MB).

Du kan också anlita ett patentombud för att upprätta en så bra ansökan som möjligt. Läs mer om patentombud under Patent.

Stegen för att ansöka om nyttighetsmodell

  1. Utred uppfinningens nyhet
  2. Gör din nyttighetsmodellansökan
  3. Vi på PRS utför en formell granskning
  4. Vi granskar uppfinningens registrerbarhet
  5. Vi registrerar nyttighetsmodellen
  6. Kom ihåg att betala förnyelseavgiften
Utskriftsversion Uppdaterad 08.03.2023