Ansökan utomlands

En i Finland registrerad nyttighetsmodell skyddar uppfinningen endast i Finland.

I Europa och annanstans i världen finns nyttighetsmodellsystem som i princip är likadana som i Finland, till exempel i: Danmark, Estland, Japan, Kina, Ryssland, Spanien och Tyskland. Nyttighetsmodellsystem är ändå inte väldigt vanliga. I de länder där nyttighetsmodeller inte finns är det alltid möjligt att söka patent.

Sök under prioritetsåret

Den som har gett in en första nyttighetsmodellansökan har rätt att inom 12 månader (prioritetsåret) från ingivningsdagen lämna in en motsvarande ansökan annanstans och begära prioritet enligt den tidigare ansökan. Läs mer om prioritet under Patent.

Om du inte har sökt prioritet ska du söka nyttighetsmodell utomlands innan ansökan har blivit offentlig. Nyttighetsmodellen blir offentlig då den registreras, men du kan vid behov begära om uppskov. Du kan skjuta upp registreringen i högst 15 månader. Läs mer om uppskov av registreringen.

Försäkra dig om uppfinningens nyhet innan inlämning

Eftersom nyttighetsmodellansökan leder till registrering utan granskning av uppfinningens nyhet, är patenteringen utomlands naturligtvis helt beroende av den nyhetsgranskning som respektive lands patentmyndigheter utför. Innan du lämnar in din ansökan utomlands, granska eller låt oss granska nyheten av din uppfinning. Läs mer om nyhetsgranskning.

Samma sökrutter som för patent

Sök nyttighetsmodell utomlands på samma sätt som patent, men endast i de länder där nyttighetsmodellsystemet finns.

Läs mer om Ansökan om patent utomlands under Patent.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019