Vid behov kan du anhålla om uppskov av registreringen

En nyttighetsmodell blir offentlig då den förs in i registret. Genom uppskov av registreringen är det möjligt att skjuta upp ansökans offentlighet, vilket också kan vara till fördel för sökanden. Till exempel när du behöver mera tid för att bedöma om du vill fortsätta utomlands med ansökan.

Det är möjligt att skjuta upp registreringen av nyttighetsmodellansökan med högst 15 månader beräknat från ansöknings- eller prioritetsdagen. Lämna in en begäran om uppskov av registreringen senast inom två månader från ansökningsdagen och betala dessutom uppskovsavgiften. Gå till prislistan.

Läs mer om att fortsätta nyttighetsmodellansökan utomlands.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019