Giltighetstid för nyttighetsmodell

En nyttighetsmodellregistrering är i kraft fyra år från ansökans ingivningsdag. Registreringen kan förnyas två gånger: först för fyra år och därefter för ytterligare två år. Skyddstiden är således högst tio (10) år från ansökans ingivningsdag.

En avgift tas ut för förnyelse av registrering.

Läs mer: Förnya din registrering.

Ogiltigförklaring av nyttighetsmodell

Vem som helst kan försöka ogiltigförklara en nyttighetsmodell genom att framställa yrkande om ogiltigförklaring av registreringen. Om yrkande om ogiltigförklaring godkänns, stryks nyttighetsmodellen ur registret. Läs mer om ogiltigförklaring.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019