Nyttighetsmodeller: prislistor och betalningsanvisningar

Du hittar alla avgifter i menyn till vänster.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Betala antingen genom giro till Patent- och registerstyrelsens (PRS) konto eller med betalkort personligen i vår kundtjänst (ingen kontant betalning). Det är inte möjligt att betala med kreditkort på nätet.

Om du beställer intyg eller registerutdrag, betalar du avgiften mot en faktura som vi skickar till dig.

Våra kontonummer för betalning av avgifter finns här nedan.

Bank Kontonummer (IBAN) BIC/SWIFT-kod
Danske Bank A/S, Finland filial FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH
Nordea Bank Abp FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH

Patent- och registerstyrelsens
FO-nummer 0244683-1
momsnummer FI02446831

Nya ansökningar

Avgifter som hör till nya ansökningar kan betalas när du lämnar in din ansökan. I så fall ska du informera oss om betalningen antingen genom att skicka in en kopia av kvittot eller genom att skriva i meddelandefältet för betalningen "Ny nyttighetsmodellansökan" och uppgift om sökanden i ansökan. Alternativt kan du vänta att vi skickar dig ett formellt föreläggande som också innehåller det referensnummer som du behöver vid betalning.

Uppgifter om förnyelseavgifter som förfaller till betalning

Referensnummer för och andra uppgifter om förnyelseavgifter som förfaller till betalning inom sex månader hittar du i tjänsten PatInfo genom att söka på ansökningsnummer eller registernummer. Klicka på sökresultatet för att komma till sidan "Uppgifter om ansökan". Nedtill på sidan finns en länk "Avgifter som förfaller till betalning (inom 6 mån.)" som för dig till avgiftsuppgifterna. Gå till PatInfo.

Betalning utomlands

Om du gör en betalning till PRS konto utomlands, ska du även betala eventuella bankkostnader. Det är viktigt att du betalar fullt belopp och att avgiften kommer in till PRS konto inom utsatt tid. Vi skickar inga betalningsuppmaningar utomlands. Det är nyttighetsmodellinnehavaren som bär ansvaret för att till exempel förnyelseavgifterna betalas i tid.

Mer information om betalning

Om du har frågor om betalning och våra avgifter, kontakta vår rådgivning. Se vår kontaktinformation.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2020