Lagstiftning

Patent- och registerstyrelsen publicerar en på verket utarbetad enhetlig sammanställning av gällande lag och förordning om nyttighetsmodellrätt på engelska. Då det inte är fråga om en officiell version, svarar Patent-och registerstyrelsen inte för eventuella fel i dessa.

Lag och förordning om nyttighetsmodellrätt och nyttighetsmodellbestämmelser på svenska och finska är länkade direkt till Statens författningsdatabas FINLEX.

Lag om nyttighetsmodellrätt

Förordning om nyttighetsmodellrätt

Nyttighetsmodellbestämmelser (pdf, 0,41 Mb)

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019