Information om ändringar i anmälningsförfarandet

Patent- och registerstyrelsen (PRS) inför den 2 januari 2019 en ny e-tjänst för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Etableringsanmälningar kommer att lämnas in endast på elektronisk väg, och det är inte längre möjligt att lämna in anmälningar på papper.

Den nya e-tjänsten ingår i tjänstehelheten på ytj.fi.

Tidsplan för registrering av nya bostadsaktiebolag

Efter årsskiftet tar PRS emot etableringsanmälningar för bostadsaktiebolag endast på elektronisk väg. Övergången till enbart e-tjänster ingår i en lagändring vars syfte är att möjliggöra elektronisk handel med bostadsaktier.

Observera att om du har lämnat in din pappersanmälan till handelsregistret senast den 31 december 2018, registrerar vi den enligt det gamla systemet.

Från den 2 januari 2019 ska etableringsanmälningar för bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag lämnas in elektroniskt.

Observera att handläggningstiden för elektroniska anmälningar som lämnas in till PRS i januari-februari 2019 är längre än normalt på grund av införandet av den nya e-tjänsten.

PRS börjar registrera e-anmälningar för bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag i handelsregistret i 7 februari 2019. Ett FO-nummer får du emellertid genast när du har skickat in din anmälan via e-tjänsten.

Ändringar i anmälningsförfarandet

Efter årsskiftet ska bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag bildas i e-tjänsten på ytj.fi. De största ändringarna gällande de uppgifter som anmäls i etableringsanmälan berör fastigheter som bolaget besitter och lägenhetsbeskrivningen.

Numera har bolagen själva fått besluta hur de formulerar de uppgifter som lagen kräver i bolagsordningen, i fortsättningen ska en del av uppgifterna såsom lägenhetsbeskrivningen lämnas in på formbundet sätt. Efter årsskiftet specificeras en fastighet som ett bolag besitter med en fastighetsbeteckning, då man idag har kunnat använda till exempel bara adressen.

Bolagsordningen är som helhet i fortsättningen mer bunden till form än idag: punkterna 1-5 i bolagsordningen anmäls på formbundet sätt och resten kan bostadsaktiebolagen formulera på det sätt som de själva önskar.

Ändringar också i betalning och ändringsanmälningar

För att identifiera dig och underteckna anmälningar behöver du personliga nätbankskoder.

Du kan betala behandlingsavgiften med antingen nätbankskoder, kreditkort eller mot nätfaktura.

Aktiebolag kan anmäla ändring av företagsform till bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Ett bostadsaktiebolag registrerat före årsskiftet kan ändra sin bolagsordning att stämma överens med det nya elektroniska formatet.

Uppgifterna överförs automatiskt till det nya informationssystemet för bostadslägenheter

När ett bolag förs in i handelsregistret överförs uppgifterna om ett nytt bostadsaktiebolag och dess aktielägenheter och ägare automatiskt till det nya informationssystemet för bostadslägenheter, som Lantmäteriverket upprätthåller.

Observera att de lägenhetsuppgifter som du ger i etableringsanmälan överförs automatiskt till informationssystemet för bostadslägenheter från och med februari 2019.

Aktieinnehav, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter i nya bolag antecknas i informationssystemet för bostadslägenheter. Lantmäteriverket (LMV) börjar använda det nya informationssystemet i februari 2019.

Läs mer om det nya informationssystemet för bostadslägenheter på www.osakehuoneistorekisteri.fi/sv/

Ytterligare information:

• Esa Kosonen, projektkoordinator, tfn 040 700 7351
• Lalli Knuutila, registerchef, tfn 040 505 3572

För ytterligare information vid Lantmäteriverket, kontakta:
•Jorma Turunen, programchef, ASREK, tfn 040 179 5335
•Paavo Häikiö, ledande expert, tfn 040 562 1483

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.03.2019