Gå direkt till innehållet
Valikko

Aktieemission – bostadsaktiebolag

Aktieemission innebär att ett bolag ger ut (emitterar) nya aktier eller överlåter sina egna aktier som det innehar. Anmälan till handelsregistret anknyter till situationer där nya aktier ges ut. Enligt lagen om bostadsaktiebolag anmäls inte ett aktieemissionsbeslut separat för registrering i handelsregistret.

Bolagsstämman eller styrelsen fattar beslut om aktieemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. I regel medför en ny aktie ägarrättigheter från och med registreringen.

Om aktieemission föreskrivs i 13 kap i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

En aktieemission kan genomföras mot eller utan betalning (vederlag). Läs mer i våra anvisningar om hur du anmäler aktieemission:


Utskriftsversion Uppdaterad 15.07.2019