Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om ändring av bolagsordning - bolagsordningen i det nya elektroniska formatet

När du lämnar in anmälan om ändring av bolagsordning till handelsregistret i det nya elektroniska formatet ska du lämna in de ändrade uppgifterna i e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett.

E-tjänsten på ytj.fi skapar den ändrade bolagsordningen. Dess uppgifter överförs direkt från handelsregistret till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem (informationssystemet för bostadslägenheter).

Struktur för den bolagsordning som e-tjänsten på ytj.fi skapar:

 • bolagets firma (1 §)
 • hemort (2 §)
 • bransch (3 §)
 • lägenhetsbeskrivning (4 §)
 • bolagsordningens övriga uppgifter (bestämmelserna från 5 § framåt och ända till slutet).

Se ett exempel på bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Vilka bolag gäller den här anvisningen?

Den här anvisningen gäller alla bostadsaktiebolag som bildats 2019 eller senare.

Den här anvisningen gäller bostadsaktiebolag som bildats före 2019 i följande fall:

 • Bolagsordningen är redan i det nya elektroniska formatet och dess bestämmelser ändras.
 • Bolagsordningen ändras till det nya formatet och samtidigt ändras dess bestämmelser.
 • Bolaget har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet (informationssystemet för bostadslägenheter) och ändrar bolagsordningens bestämmelser.
 • Bolagsordningen enbart ändras till det nya formatet (sakinnehållet i bestämmelserna ändras inte).

Anvisningen gäller dessutom bostadsaktiebolag som bildas till följd av fusion eller delning av bolag. Dessa bolag måste genast ändra sin bolagsordning till det nya formatet när verkställandet av fusion eller delning har registrerats.

När lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska antecknas i handelsregistret, måste ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna.

Det lönar sig att lämna in anmälan om ändring av bolagsordning i det nya formatet innan aktieboken överförs till bostadsdatasystemet, så att uppgifterna förs direkt över som basuppgifter till Lantmäteriverkets e-tjänst för överföring av aktieböcker.

Alla bostadsaktiebolag som bildats före 2019 måste överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem senast den 31 december 2023. Bolag kan överföra till bostadsdatasystemet endast aktieböcker som är i enlighet med den gällande bolagsordningen.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en e-anmälan.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar anmälan?

Anmälan om ändring av bolagsordning kostar 240 euro i e-tjänsten på ytj.fi.

Enbart ändring av bolagsordningen till det nya formatet (sakinnehållet i bestämmelserna ändras inte) är gratis.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan och skapar den ändrade bolagsordningen.

Bolagsordningens bestämmelser 1–4 § (firma, hemort, bransch och lägenhetsbeskrivning) är formbundna. Tjänsten skapar dem utifrån de uppgifter du anger och de val du gör. Obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk (*).

Bolagsordningens övriga uppgifter antecknas i bestämmelserna från 5 § framåt. De finns i e-tjänstens textfält Övriga uppgifter i bolagsordningen. Ändra bestämmelserna eller spara nya bestämmelser om det behövs.

Läs våra detaljerade anvisningar om hur du anger bolagsordningens uppgifter i det nya formatet.

Bolag som bildats före 2019: Vad ska jag göra när jag ändrar bolagsordningen till det nya formatet?

Du måste anmäla i e-tjänsten på ytj.fi alla följande uppgifter (även om inga ändringar sker i dem):

 • bransch (3 § i bolagsordningen)
 • lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen)
 • övriga uppgifter i bolagsordningen (bolagsordningens bestämmelser från 5 § framåt och ända till slutet).

Obs! Du ska inte bifoga bolagsordningen till din anmälan.

I e-tjänsten på ytj.fi finns färdigt basuppgifter som grundar sig på den bolagsordning som bolaget hade i kraft den 7 januari 2019. Det kan finnas fel i basuppgifterna. Kontrollera därför uppgifterna noggrant och redigera om det behövs.

Om inga basuppgifter finns eller tjänsten inte lyckas hitta dem, försök senare på nytt eller ange här alla bolagsordningens uppgifter.

Vilka bilagor behövs?

Om sakinnehållet i bolagsordningen ändras, bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Alla de ändringar som du anmäler för registrering måste framgå av bolagsstämmobeslutet. Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet.
 • Redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av samtliga aktieägare, och alla ägare inte var närvarande vid bolagsstämman.
Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av disponenten eller av en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtyckena som lämnats till bolaget bifogas till anmälan.
 • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell).

Tillåtna filformat är .pdf, .doc och .docx.

Obs! Bifoga inte bilagor om du enbart ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet (sakinnehållet ändras inte).

Bilaga till bolagsordningen

Ibland inbegriper bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga. Bifoga bilagan i e-tjänsten på ytj.fi.

Bilagan måste vara i storlek A4. Se till att bilagan är av god kvalitet.

Bilagan ska bestå av en fil, även om den har flera sidor. Tillåtna filformat är .pdf, .doc och .docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 10.01.2022