Anmälning av delning av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan delas så att det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder delvis eller helt övergår till ett eller flera bostadsaktiebolag eller andra aktiebolag. Delning av bostadsaktiebolag regleras i 20 kap. i den nya lagen om bostadsaktiebolag, se Statens författningsdatabas FINLEX. Proceduren för delning av bostadsaktiebolag vid handelsregistret är likadan som för aktiebolag.

Proceduren vid handelsregistret i anslutning till delning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2018