Anmälning av fusion av bostadsaktiebolag till handelsregistret

Ett bostadsaktiebolag kan fusioneras med ett annat bostadsaktiebolag eller ett annat aktiebolag. Fusion av bostadsaktiebolag regleras i 19 kap. i den nya lagen om bostadsaktiebolag, se Statens författningsdatabas FINLEX. Proceduren för fusion av bostadsaktiebolag vid handelsregistret är likadan som för aktiebolag.

Proceduren vid handelsregistret i anslutning till fusion

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2018