Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om fordringar till PRS

Efter att likvidatorn har sökt offentlig stämning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) på grund av likvidation och stämningen har antecknats i handelsregistret, kan borgenärerna anmäla sina fordringar till PRS senast den i kungörelsen utsatta dagen.

Borgenären ska lämna in en fritt formulerad skriftlig anmälan som anger följande:

  • bostadsaktiebolaget vars likvidation den kungörelse avser på grund av vilken fordringar ska anmälas
  • grunden för skulden och skuldkapitalet så exakt som skäligen kan krävas
  • borgenärens namn och kontaktuppgifter.


Borgenären kan anmäla sina fordringar till oss på följande sätt:

  • per post till Patent- och registerstyrelsen, Handelsregistret, 00091 PRH
  • per e-post till yyl_tiedonannot@prh.fi
  • genom besök hos vår kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.
Utskriftsversion Uppdaterad 15.07.2019