Exempel på förmånstagare

Gå tillbaka till: Verkliga förmånstagare registreras från 1 juli 2019

Exempel 1

Erik Exempel äger 32 procent och Eva Exempel äger 28 procent av aktiebolagets aktier. De anmäls som förmånstagare.

Exempel 2

Mats Matsson är majoritetsaktieägare med 55 procent av aktierna i bolaget X som äger 33 procent av aktierna i bolaget Z. Mats anmäls som förmånstagare i både bolaget X och bolaget Z.

Exempel 3

Företagen A, B och C äger 20 procent var av bolaget Ö. Ida Investerare äger 100 procent av aktierna i företagen A, B och C. Ida anmäls som förmånstagare också i bolaget Ö.

Exempel 4

Fyra personer äger var 25 procent av aktiebolagets aktier. Ingen äger mer än 25 procent, och därför anmäler bolaget att det inte har några förmånstagare. Som förmånstagare betraktas i detta fall bolagets styrelse eller verkställande direktör.

Exempel 5

Fyra personer äger 20 procent var av aktierna i Registrering Ab. Av de fyra äger Fredrik Företagare och Filip Företagare hälften var av Verkstad Ab. Verkstad Ab äger 20 procent av Registrering Ab. Registrering Ab har inga förmånstagare, eftersom Verkstad Ab inte har någon majoritetsaktieägare (det vill säga någon som äger mer än 50 procent). Företaget anmäler att det inte har några förmånstagare.

Exempel 6

Fyra personer äger 20 procent var och Byggföretaget öppet bolag 20 procent av aktierna i Test Ab. Av Test Ab:s personägare är både Bengt Byggare och Berit Byggare bolagsmän i Byggföretaget. Bengt och Berit Byggare anmäls som förmånstagare i Test Ab, eftersom båda av dem äger 20 procent av Test Ab direkt och 20 procent indirekt.

Exempel 7

Kommanditbolaget Exempel Kb har ett aktiebolag som ansvarig bolagsman och Mats Matsson som tyst bolagsman. Investeraren Ronja Rask äger 60 procent av aktiebolaget. Ronja är verklig förmånstagare i Exempel Kb.

Exempel 8

I Förmånstagarlös Ab äger ingen direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier. Rösträtten har inte heller centraliserats till någon till exempel genom ett aktieägaravtal. Företaget anmäler att det inte har några förmånstagare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.05.2019