Frågor och svar om förmånstagare (ägare) för företag

1. Vem är förmånstagare?
2. Måste alla företag lämna in en anmälan om förmånstagare?
3. Vilka företag och sammanslutningar behöver inte lämna in en anmälan?
4. Varför måste anmälan om förmånstagare lämnas in?
5. Finns det en likadan skyldighet i andra länder?
6. Hur anmäler jag?
7. Vad behöver jag för att kunna lämna in anmälan?
8. Kan jag fylla i och skicka in anmälan på pappersblankett?
9. Vilka uppgifter frågas i anmälan?
10. Kostar det att lämna in anmälan?
11. När måste anmälan lämnas in?
12. Vad betyder indirekt ägande eller utnyttjande av rösträtt?
13. Om jag äger exakt 25 procent av ett företag, är jag dess förmånstagare?
14. Vårt aktiebolag har inga förmånstagare som överskrider 25 procentsgränsen. Vad ska vi göra?
15. Är börsbolag och företagare med firma anmälningsskyldiga?
16. Vem lämnar in anmälan?
17. Kan min bokföringsbyrå anmäla förmånstagaruppgifter om mitt företag?
18. Kan prokuristen i mitt företag anmäla förmånstagaruppgifterna?
19. Kan jag anmäla förmånstagare på samma gång när jag anmäler andra ändringar till handelsregistret?
20. I vårt företag har ingen av dem som är berättigade att lämna in anmälan en finländsk personbeteckning. Vad ska vi göra?
21. Vad händer efter anmälningen?
22. Uppgifterna om förmånstagare i mitt företag ändrades efter anmälningen. Vad ska jag göra?
23. Vem kan se uppgifterna om förmånstagare?

F: 1. Vem är förmånstagare?

De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

 • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
 • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av rösträtten i företaget.
 • Personen utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande i företaget.

  Läs mer om förmånstagare.

F: 2. Måste alla företag lämna in en anmälan om förmånstagare?

Anmälningsskyldigheten gäller bland annat alla aktiebolag och andelslag. Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren är någon annan än bolagsman. Börsbolag och företagare med firma (enskilda näringsidkare) ska inte lämna in någon anmälan. Läs mer om vilka företag som ska lämna in en anmälan.


F: 3. Vilka företag och sammanslutningar behöver inte lämna in en anmälan?

Börsbolag, enskilda näringsidkare (företagare med firma), bolagsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, föreningar, stiftelser och religionssamfund behöver inte lämna in en anmälan om förmånstagare.


F: 4. Varför måste anmälan om förmånstagare lämnas in?

Anmälningsskyldigheten grundar sig på penningtvättslagen som i sin tur grundar sig på EU-direktiv.
Penningtvättslagen och EU:s penningtvättsdirektiv förutsätter att företaget eller sammanslutningen

 • identifierar sina verkliga förmånstagare
 • anmäler deras uppgifter för registrering och
 • ser till att uppgifterna är uppdaterade.

Banker och andra finansinstitut måste känna sina kunder och därför samlar de in uppgifter om ägandeförhållanden i företag. För närvarande måste de ta reda på uppgifterna ett företag åt gången. I fortsättningen är uppgifterna lättare tillgängliga för banker, vilket gör det smidigare för företag att sköta sina bankärenden.


F: 5. Finns det en likadan skyldighet i andra länder?

Ja, skyldigheten att anmäla uppgifter om förmånstagare gäller i alla EU-medlemsländer. Till exempel i Sverige och Estland har företagen redan behövt anmäla uppgifterna.


F: 6. Hur anmäler jag?

Lämna in en e-anmälan på ytj.fi. Anmälan om förmånstagare är gratis.


F: 7. Vad behöver jag för att kunna lämna in anmälan?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).


F: 8. Kan jag fylla i och skicka in anmälan på pappersblankett?

Du kan lämna in en anmälan på papper endast i undantagsfall. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan?


F: 9. Vilka uppgifter frågas i anmälan?

I registret antecknas följande uppgifter:

 • namn
 • personbeteckning eller födelsedatum
 • medborgarskap
 • hemland
 • hemkommun
 • grund för och omfattning av bestämmande inflytande eller ägarandel.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnar ut uppgifter om förmånstagare ur handelsregistret till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.


F: 10. Kostar det att lämna in anmälan?

Nej, det är avgiftsfritt att anmäla uppgifter om förmånstagare.


F: 11. När måste anmälan lämnas in?

Lämna in en anmälan senast 1 juli 2020 och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du startar ett nytt företag. Nya företag lämnar in anmälan efter att de har antecknats i handelsregistret. Observera att företaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt penningtvättslagen eller kännedom om sina förmånstagare.


F: 12. Vad betyder indirekt ägande eller utnyttjande av rösträtt?

Indirekt ägande eller utnyttjande av rösträtten avser en situation där det bestämmande inflytandet utövas genom ett annat företag. En person kan vara indirekt ägare av företaget A till exempel om företaget B äger 30 procent av företaget A och personen äger 55 procent av företaget B. I detta fall är personen indirekt ägare av företaget A. Med annan grund avses till exempel ett aktieägaravtal, som är ett fritt formulerat avtal mellan bolagets ägare om deras ömsesidiga relationer och deras relationer till bolaget. Läs mer: Vem är förmånstagare?


F: 13. Om jag äger exakt 25 procent av ett företag, är jag dess förmånstagare?

Du är inte förmånstagare eftersom du inte äger mer än 25 procent av företaget. De som äger minst 25,01 procent av företaget är dess förmånstagare enligt penningtvättslagen.


F: 14. Vårt aktiebolag har inga förmånstagare som överskrider 25 procentsgränsen. Vad ska vi göra?

Kontrollera om det finns en person i bolaget som utövar faktiskt bestämmande inflytande på annan grund (till exempel på grund av ett aktieägaravtal). Om inte, har bolaget inga förmånstagare enligt penningtvättslagen. Även detta måste anmälas.


F: 15. Är börsbolag och företagare med firma anmälningsskyldiga?

Nej. Börsbolag och företagare med firma behöver inte lämna in en anmälan om förmånstagare till PRS.


F: 16. Vem lämnar in anmälan?

Anmälan lämnas in av samma person som undertecknar företagets övriga anmälningar till handelsregistret, till exempel styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig bolagsman. Du kan också befullmäktiga till exempel en anställd i en bokföringsbyrå att lämna in anmälan.


F: 17. Kan min bokföringsbyrå anmäla förmånstagaruppgifter om mitt företag?

Ett ombud som befullmäktigats att lämna in handelsregisteranmälningar (till exempel en anställd i en bokföringsbyrå) kan lämna in anmälan på företagets vägnar. Du kan befullmäktiga ombudet i e-tjänsten på ytj.fi. Observera att du inte kan auktorisera i portalen suomi.fi. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.


F: 18. Kan prokuristen i mitt företag anmäla förmånstagaruppgifterna?

Nej, eftersom prokuristen inte kan underteckna anmälan om förmånstagare eller andra handelsregisteranmälningar. En person som har rätt att underteckna företagets handelsregisteranmälningar kan lämna in anmälan.


F: 19. Kan jag anmäla förmånstagare på samma gång när jag anmäler andra ändringar till handelsregistret?

Nej. Du anmäler uppgifter om förmånstagare i samma e-tjänst på ytj.fi, men du måste lämna in en separat anmälan om dem. Anmälan om förmånstagare är gratis.


F: 20. I vårt företag har ingen av dem som är berättigade att lämna in anmälan en finländsk personbeteckning. Vad ska vi göra?

Om ingen av företagets ansvarspersoner har en finländsk personbeteckning och har inte möjlighet att få den, lämna in en anmälan på papper. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan?


F: 21. Vad händer efter anmälningen?

Efter att du lämnat in anmälan ska du hålla uppgifterna uppdaterade. Om uppgifterna ändras, lämna in en ändringsanmälan utan dröjsmål i e-tjänsten på ytj.fi. Om du till exempel märker ett fel i uppgifterna eller ägandet i ditt företag decentraliseras, lämna in en anmälan om detta utan dröjsmål.


F: 22. Uppgifterna om förmånstagare i mitt företag ändrades efter anmälningen. Vad ska jag göra?

Om uppgifterna ändras, lämna in en ny anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


F: 23. Vem kan se uppgifterna om förmånstagare?

PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare ur handelsregistret till dem som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen. Läs mer om förmånstagaruppgifter på prh.fi.