Frågor och svar om förmånstagare (ägare) för bokföringsbyråer och andra ombud

1. Vem lämnar in anmälan om förmånstagare?
2. Kan en bokföringsbyrå lämna in anmälan om förmånstagare på företagets vägnar?
3. Hur kan företag auktorisera ombud att lämna in förmånstagaranmälan?
4. Kan auktoriseringen göras i portalen suomi.fi?
5. Hur lämnar jag in som ombud företagets förmånstagaranmälan?
6. Kan en bokföringsbyrå anmäla förmånstagaruppgifter om flera bolag på samma gång?
7. Kan anmälan lämnas in på pappersblankett?
8. Företagets förmånstagaruppgifter ändrades efter anmälningen. Vad ska jag göra?
9. Kan jag anmäla förmånstagare på samma gång när jag anmäler andra ändringar till handelsregistret?
10. Om moderbolaget är börsnoterat, vad ska dotterbolaget göra om det inte är börsnoterat?
11. Vad händer om uppgifterna om en anmäld förmånstagare inte stämmer?
12. Aktiebolaget har inga förmånstagare. Vad ska jag göra?

F: 1. Vem lämnar in anmälan om förmånstagare?

Anmälan lämnas in och undertecknas av samma person som lämnar in företagets övriga handelsregisteranmälningar.


F: 2. Kan en bokföringsbyrå lämna in anmälan om förmånstagare på företagets vägnar?

Ja, om företaget befullmäktigar en anställd i bokföringsbyrån att lämna in handelsregisteranmälningar på företagets vägnar.


F: 3. Hur kan företag auktorisera ombud att lämna in förmånstagaranmälan?

Någon av följande i handelsregistret införda företagsföreträdare kan auktorisera en annan person:

  • ordinarie styrelseledamot i aktiebolag eller andelslag
  • verkställande direktör
  • bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Auktoriseringen beviljas till en viss person. Företagets företrädare auktoriserar ombudet i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om auktoriseringar på ytj.fi.


F: 4. Kan auktoriseringen göras i portalen suomi.fi?

Nej. Auktoriseringen beviljas i e-tjänsten på ytj.fi.


F: 5. Hur lämnar jag in som ombud företagets förmånstagaranmälan?

Lämna in anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi.
Du kan underteckna anmälan om du är auktoriserad att lämna in företagets handelsregisteranmälningar (se fråga 3). Du kan också fylla i anmälan utan auktorisering och efter det fråga till exempel en styrelseledamot att underteckna anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


F: 6. Kan en bokföringsbyrå anmäla förmånstagaruppgifter om flera bolag på samma gång?

Nej. I e-tjänsten måste förmånstagaruppgifterna anmälas separat om varje företag. En anställd i bokföringsbyrån kan anmäla uppgifter om de företag som har auktoriserad honom eller henne att lämna in handelsregisteranmälningar på sina vägnar.
Kom också ihåg att nystartade bolag först måste registreras och få ett FO-nummer. Du kan inte anmäla bolagets förmånstagaruppgifter förrän bolaget har antecknats i registret.


F: 7. Kan anmälan lämnas in på pappersblankett?

Du kan lämna in en anmälan om förmånstagare på papper endast i undantagsfall. Läs mer: Hur lämnar jag in en anmälan?


F: 8. Företagets förmånstagaruppgifter ändrades efter anmälningen. Vad ska jag göra?

Om uppgifterna ändras, lämna in en ny anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


F: 9. Kan jag anmäla förmånstagare på samma gång när jag anmäler andra ändringar till handelsregistret?

Nej. Du anmäler uppgifter om förmånstagare i samma e-tjänst på ytj.fi, men du måste lämna in en separat anmälan om dem. Anmälan om förmånstagare är gratis.


F: 10. Om moderbolaget är börsnoterat, vad ska dotterbolaget göra om det inte är börsnoterat?

Börsbolag ska inte lämna in en anmälan om sina förmånstagare. Icke-börsnoterade dotterbolag måste ändå lämna in en anmälan. Detta gäller också när moderbolaget äger hela dotterbolaget.


F: 11. Vad händer om uppgifterna om en anmäld förmånstagare inte stämmer?

Att avsiktligt anmäla oriktiga uppgifter är ett registeranteckningsbrott enligt strafflagen. Om uppgifterna är bristfälliga eller har ändrats lämna alltid in en anmälan till PRS utan dröjsmål.


F: 12. Aktiebolaget har inga förmånstagare. Vad ska jag göra?

Även detta måste anmälas med en förmånstagaranmälan.