Förenta staterna

Företag registreras delstatsvis i Förenta staterna. Av den anledningen måste ett företag som vill driva affärsverksamhet i de olika delstaterna i regel registrera sitt företag enskilt i var och en av delstaterna. Det finns ett landsomfattande centralregister enbart över publika aktiebolag och det upprätthålls av Securities and Exchange Commission. Länkar till registermyndigheterna i var och en av delstaterna:

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.07.2015