Gå direkt till innehållet
Meny

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: anmälan om ändring av bolagsordning

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: anmälan om ändring av bolagsordning

Bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna ska anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

I fråga om ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före den 1 januari 1992 tillämpas lagen om bostadsaktiebolag endast om bolagsordningen bestämmer så.

Bolaget kan ändra bolagsordningen delvis eller i sin helhet. Bolagsordningens ändrade bestämmelser antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Bifoga protokollet till anmälan.

Här nedan finns information om följande:

Bolagsordning och överföring av aktieboken till bostadsdatasystemet

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 kan vid behov överföra sin aktiebok (aktieförteckning) till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem (informationssystemet för bostadslägenheter). Bolag kan överföra till bostadsdatasystemet endast aktieböcker som är i enlighet med den gällande bolagsordningen.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Bolaget registrerar ömsesidigt fastighetsaktiebolag som sin företagsform om bolaget fortfarande enligt handelsregistret är ett aktiebolag. Läs våra anvisningar om att registrera företagsform.
 2. Bolaget lägger till en bestämmelse i bolagsordningen om att aktierna ingår i bostadsdatasystemet. Bestämmelsen är obligatorisk.

  Samtidigt måste bolagsordningen ändras till det nya elektroniska formatet, så att dess uppgifter förs direkt över som basuppgifter till Lantmäteriverkets e-tjänst för överföring av aktieböcker. Anmäl också eventuella ändringar i bolagsordningen.
 3. Bolaget överför sin aktiebok till Lantmäteriverket och kompletterar uppgifterna med bland annat ägaruppgifter.

Obs! Överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet är slutgiltig och kan inte återkallas.

Bolag som bildats före 2019 och ändring av bolagsordning

För ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats före 2019 måste ändring av bolagsordning anmälas beroende på om bolaget väljer att överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet eller inte.

Situation 1: Bolaget tänker överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet

Gör så här:

 • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • Välj i tjänsten att du anmäler bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.
 • Lägg till i tjänsten en bestämmelse i bolagsordningen om att aktierna ingår i bostadsdatasystemet.


I fortsättningen måste bolaget alltid lämna in bolagsordningsändringar i det nya elektroniska formatet. Anmälan på pappersblankett är inte längre möjligt.

Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

Situation 2: Bolaget har redan överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet

Om bolaget redan har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet måste följande bolagsordningsändring lämnas in i det nya elektroniska formatet. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett.

Gör så här:

 • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • Välj i tjänsten att du lämnar in en ändring av bolagsordningen.

Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

Situation 3: Bolaget tänker inte överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet

Gör så här:

 • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • Välj i e-tjänsten alternativet att inte ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.

Bolag som bildats 2019 eller senare och ändring av bolagsordning

Ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats 2019 eller senare hör från och med bildandet till det bostadsdatasystem (informationssystem för bostadslägenheter) som Lantmäteriverket upprätthåller. När bolaget anmäler ändring av bolagsordning överförs de ändrade uppgifterna från handelsregistret direkt till bostadsdatasystemet.

Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett.

Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

Bolag som uppstår vid fusion eller delning

Bolag som uppstår vid fusion eller delning måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Lämna in anmälan genast när verkställandet av fusion eller delning har registrerats. Anmälan är gratis.

Gör så här:

 • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
 • Välj i tjänsten att du ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet men ändrar inte sakinnehållet.

Gå till anvisningen: Ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet i e-tjänsten på ytj.fi.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik


Ändringar av aktiegrupper

Bolag som hör till bostadsdatasystemet måste lämna in en separat anmälan om ägarna till nya eller ändrade aktiegrupper (även stiftande delägare) till Lantmäteriverket. Läs mer om ändringar av aktiegrupper.

Utskriftsversion Uppdaterad 05.04.2023