Gå direkt till innehållet
Valikko

Ansökan om likvidation av avregistrerat aktiebolag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) försätter ett avregistrerat bolag i likvidation om likvidationsåtgärder behövs efter avregistreringen.

Emellertid försätter vi inte aktiebolaget i likvidation om:

  • bolagets tillgångar inte räcker till att betala likvidationskostnaderna, eller om någon uppgift om tillgångarnas storlek inte kan fås, och om
  • ingen aktieägare, borgenär eller annan person tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

Bestämmelser om detta finns i 20 kap. 22 § 4 mom. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Läs också våra anvisningar om avregistrering.

Vem ansöker?

Ansökan kan lämnas in av den vars rätt ärendet gäller.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Begär i din ansökan att PRS försätter det avregistrerade aktiebolaget i likvidation och motivera din begäran.

Ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna, och föreslå en viss person till likvidator. Om du föreslår en viss person till likvidator, bifoga dennes samtycke till uppdraget till din ansökan.

Bifoga till ansökan en separat personuppgiftsblankett som har likvidators namn och personbeteckning. Annars ange inte personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan. Fyll i och skriv ut: Personuppgiftsblankett.Öppnas i en ny flik

För bedömning av situationen bifoga vid behov en redogörelse för bolagets ekonomiska situation.

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan sådana handlingar, till exempel protokoll, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Skicka din ansökan

per post till

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

eller

per e-post som pdf-fil till valvonta@prh.fi.

Om du anmäler personbeteckningar, skicka ansökan per post eller via skyddad e-post till PRS registratur. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt.

Vad kostar ansökan?

Behandlingsavgiften är 95 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.10.2021