Aktiernas nominella belopp

Bolagsordningen kan ange ett nominellt belopp för bolagets aktier.

Om aktierna har ett nominellt belopp redan vid bolagsbildningen, ska minst det nominella beloppet för varje aktie tas upp i aktiekapitalet när bolaget bildas.

När aktierna har ett nominellt belopp och bolaget ger ut nya aktier vid aktieemission eller på grund av optionsrätter, måste bolaget samtidigt öka aktiekapitalet med minst de emitterade aktiernas nominella belopp. Läs mer om ökning av aktiekapitalet.

På motsvarande sätt får aktiekapitalet inte minskas så att det understiger aktiernas sammanlagda nominella belopp. Läs mer om minskning av aktiekapitalet.

Om en bestämmelse om nominella beloppet tas in i eller stryks ur bolagsordningen, eller om bolaget beslutar att ändra det nominella beloppet, ska bolagsordningen ändras. Läs anvisningarna för ändring av bolagsordning.

Aktier måste inte ha nominellt belopp

I ett system med aktier utan nominellt belopp korrelerar aktierna inte nödvändigtvis med aktiekapitalet och aktier kan emitteras utan att öka aktiekapitalet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.07.2018