Gå direkt till innehållet
Meny

Företagssökningen i Virre

Med företagssökningen kan du på följande sätt söka information om företag som registrerats i Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister: med hjälp av FO-nummer, registernummer, företagets namn eller andra sökkriterier. I sökresultatet kan du se de avgiftsfria företagsuppgifterna och köpa registerutdrag eller andra avgiftsbelagda produkter.

Sökfält

Företagets namn : Du kan söka företag på företagets namn eller på en del av namnet. Företagets namn är den firma som är registrerad i handelsregistret. Sökningen omfattar företagets gällande och tidigare namn i handelsregistret. Om du söker på företagets namn eller på en del av namnet, kan du använda avancerad sökning för att begränsa sökningen.

Du kan söka företag som antingen har antecknats i handelsregistret eller vars verksamhet har upphört samt företag vars anmälan är under behandling. Om du inte anger namnstatus, visar sökresultatet endast registrerade företag.

Genom att kryssa för "Sök endast på exakt namn" anger sökresultatet de träffar som exakt motsvarar ditt sökord. Till exempel om du söker företaget Optiker X Oy, skriv hela namnet, inklusive företagsformen. Annars hittas företaget inte.

FO-nummer: Du kan söka fram företagets uppgifter med hjälp av FO-numret. Företagets individuella kännetecken, FO-numret, har alltid formen 1234567-8. Du kan också söka utan de två sista tecknen (streck och nummer) i FO-numret.

Registernummer: Du kan också söka fram företagets uppgifter med hjälp av handelsregisternumret. Observera att handelsregisternumret användes som företagets individuella kännetecken fram till den 31 mars 2001. I dag används FO-numret som företagets individuella kännetecken.

Avancerad sökning (+)

Om du söker information med hjälp av företagets namn eller på en del av namnet, kan du också begränsa sökningen med de sökkriterier som finns i den avancerade sökningen. Du kan använda ett eller flera sökkriterier i sökningen.

Företagets status: Du kan begränsa sökningen enligt företagets registreringsstatus. Företagets status är

  • "Under behandling" om företagets registrering i handelsregistret inte ännu har slutförts
  • "I registret" om företaget finns i handelsregistret och
  • "Upphört" om företaget inte längre finns i handelsregistret.

Företagsform: Du kan begränsa sökningen genom att välja en eller flera företagsformer i rullgardinsmenyn. Du kan välja flera alternativ genom att hålla CTRL-knappen nedtryckt.

Hemort: Företagets hemort är en kommun i Finland. Du kan välja flera kommuner genom att hålla CTRL-knappen nedtryckt.

Namnstatus:

  • Välj "Tidigare firma" i menyn för att söka registrerade företag på deras tidigare namn.
  • Välj "Sista firma av ett upphört företag" för att söka upphörda företag.
  • Välj "Registrerad (nuvarande) firma" för att söka registrerade företag på deras gällande namn.
  • Välj "Firma som är under behandling" för att söka företag vars namn inte ännu har godkänts och anmälan inte registrerats.

Sökning och sökresultat

Tryck på "Sök" för att genomföra sökningen. Tryck på "Rensa" för att tömma alla sökfält.
Klicka på företagsnamnet i resultatlistan för att gå direkt till företagets grunduppgifter. Grunduppgifterna visas avgiftsfritt, de övriga uppgifterna är avgiftsbelagda.

Obs! Din sökning kan också ge träffar på företag vars namn inte innehåller ditt sökord. Detta kan exempelvis bero på att företaget på listan tidigare har haft en ansökan om ett företagsnamn (firma) som liknar det sökta namnet.

Företagsuppgifter

Grunduppgifter om företaget

Fliken "Grunduppgifter om företaget" innehåller företagets centrala grunduppgifter, såsom adress, företagsnamn med historieuppgifter, registreringsdag och företagsform. Även uppgift om eventuell företagsinteckning finns med i grunduppgifterna.

Utöver aktuella grunduppgifter kan du avgiftsfritt också ta del av tidigare handelsregisteranteckningar genom att klicka på länken "Historia".

Företagets omfattande uppgifter

Företagets omfattande uppgifter kan du köpa i högra kolumnen på sidan "Grunduppgifter om företaget" (på en datorskärm; i mobilversionen efter grunduppgifterna). Efter betalning får du tillgång till alla företagets omfattande uppgifter genom att klicka på rubrikerna i menyn.

Obs! Om du inte registrerar dig, kan du använda uppgifterna endast tills du stänger av Virre eller nätförbindelsen avbryts. Genom att registrera dig får du tillgång till uppgifterna i 30 dagar.

Fliken "Företagsnamn" innehåller uppgifter om företagets giltiga och upphörda firmor. Uppgifterna innehåller företagets i registret antecknade firmor, parallellfirmor och bifirmor.

Fliken "Verksamhetsområden" innehåller information om företagets verksamhetsområde samt om de eventuella bifirmornas verksamhetsområden. Verksamhetsområdet anges på registreringsspråket (svenska eller finska).

Fliken "Uppgifter om kapital" innehåller uppgifter om företagets kapital enligt företagsform och ändringar i kapitalet, exempelvis aktiebolagets aktiekapital och andelslagets insats.

Fliken "Uppdrag och positioner i företaget" innehåller uppgifter om företagets företrädare. Sådana uppgifter är till exempel aktiebolagets styrelse, verkställande direktör, personer med rätt att företräda företaget samt prokurister. Fliken innehåller också information om hur firman (företagets namn) tecknas. Från handelsregistret får du inte uppgifter om aktieägarna.

Fliken "Räkenskapsperioder" innehåller uppgifter om företagets räkenskapsperioder och tidpunkter då bokslut lämnats in (innehåller inte de egentliga bokslutsuppgifterna).

Via fliken "Alla registeranteckningar" kan du hämta ett elektroniskt handelsregisterutdrag för önskat datum.

Annan information om företaget

Du får avgiftsfritt listor på företagets registrerade bokslut, handelsregisteranmälningar samt dokument i elektronisk form. Lägg avgiftsbelagda dokument i varukorgen genom att klicka på "Lägg i varukorgen" bredvid det dokument du behöver.

Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 07.01.2021