Sökning av anmälningar

I Sökning av anmälningar kan du söka anmälningar som har lämnats in till handels-, stiftelse- eller företagsinteckningsregistret. Du kan använda sökningen också när du söker anmälningar som är under behandling.

Sökningen är gratis, men det är avgiftsbelagt att närmare studera uppgifterna i en anmälan. De avgiftsbelagda uppgifterna omfattar till exempel

  • handläggningsfaser
  • uppgifter om handläggaren och
  • uppgifter som registrerats utgående från handelsregisteranmälan.

Informationsinnehållet varierar mycket beroende på anmälans typ. Uppgifterna i en anmälan till företagsinteckningsregistret innehåller även antalet skuldebrev och det kapital som framgår av skuldebreven.

Tips! Som avtalskund eller registrerad användare har du tillgång till uppgifterna i anmälan under "Köpta produkter" i 30 dagar efter betalningen. Under denna tid kan du göra sökningen på nytt för en och samma avgift och till exempel uppfölja hur handläggningen av din anmälan framskrider. När anmälan registreras, skickar vi registerutdraget per post på registreringsdagen. Via Sökning av anmälningar kan du redan på registreringsdagen kontrollera om registeranteckningarna stämmer med din anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.04.2017