Statistik från handelsregistret

I tabellen nedan ser du vår statistik och när den publiceras.

Vi publicerar också meddelanden om vår statistik. Du hittar våra statistikmeddelanden på sidan Kundmeddelanden och nyheter.

Statistik Beskrivning Publiceras
Antal företag i handelsregistret Antal företag i handelsregistret efter typ av företag I januari
Inkomna handelsregisterärenden Inkomna handelsregisterärenden efter typ av anmälan I januari
Registrerade och behandlade handelsregisterärenden Registrerade och behandlade handelsregisterärenden efter typ av anmälan I januari
Registrerade nya företag efter företagsform Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform I januari

Andra statistiska uppgifter om företag

Gå till statistikcentralens statistik om företag.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Gå till arbets- och näringsministeriets branschrapporter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.01.2021