Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform

Företagsform 2019
2018
2017
2016
2015
Aktiebolag 18100 14700 13848
13584
12625
Andelslag 142 178 169
214
230
Bostadsaktiebolag 1060 1128 1182
1151
869
Bostadsrättsförening
0
0
1
0
1
Enskild näringsidkare
17581
18850
17838
14527
13671
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering
0
0
1
0
0
Filial till utländsk näringsidkare
105
130
128
112
101
Ideell förening
49
48
30
42
27
Kommanditbolag
424
502
559
610
673
Publikt aktiebolag
3
1
4
6
1
Stiftelse
1
2
51
2
Ömsesidigt fastighetsaktiebolag
429
0
0
0
0
Ömsesidigt försäkringsbolag
0
0
0
0
0
Öppet bolag
319
397
451
509
550
Sammanlagt
38213
35936
34216
30756
28749
Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2020