Antal registrerade nya företag i handelsregistret efter företagsform

Företagsform 2018 2017 20162015 2014
Aktiebolag
14700
13848 135841262511964
Andelslag
178
169 214230 235
Bostadsaktiebolag
1128
1182 1151869 948
Bostadsrättsförening
0 1 0 1 1
Enskild näringsidkare
18850
17838 1452713671 15421
Filial till europeisk ekonomisk intressegruppering 0 1 0 0 0
Filial till utländsk näringsidkare
130
128 112101 90
Ideell förening
48
30 4227 24
Kommanditbolag
502
559 610673 767
Publikt aktiebolag
1
4 6 1 0
Stiftelse
2
5 1 2 4
Ömsesidigt försäkringsbolag
0 0 0 0 1
Öppet bolag 397
451 509550 590
Sammanlagt 35936
34216 3075628749 30045
Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2019