Registrerade och behandlade handelsregisterärenden

Registrerade och behandlade handelsregisterärendena omfattar de anmälningar och ansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat.

Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.

2017 2016* 2015 2014
Etableringsanmälningar
36 949 32 245 29 241 29 540

Ändringar i företagsuppgifter och
sammanslutningars uppgifter
126 883 117 696 93 268 79 930

Ändringar av adress- och kontaktuppgifter

47 870 44 081 38 093 31 914

Upphörda företag och sammanslutningar

15 030 14 859 13 710 14 236

Avregistrerade företag och sammanslutningar

15 481 29 678 1 125 1 137

Bokslut

221 121 216 637 209 217 200 162

Tillstånd och offentliga stämningar**

3 973 3 936 3 628 3 468

*) Från och med 2016 omfattar siffrorna även anmälningar från bostadsaktiebolag. Under 2016 behandlades 1 176 etableringsanmälningar och 29 883 ändringsanmälningar som hade lämnats in av bostadsaktiebolag.

**) Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2019