Registrerade och behandlade handelsregisterärenden

Registrerade och behandlade handelsregisterärenden omfattar de anmälningar och ansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat.

Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.


2019
2018
2017
2016*
2015
Etableringsanmälningar
40 720 38 613 36 949
32 245
29 241
Ändringar i företagsuppgifter och
sammanslutningars uppgifter
150 899 145 149 126 883
117 696
93 268
Anmälningar om förmånstagare 22 384 0
0
0
0
Ändringar av adress- och kontaktuppgifter
61 123
53 776
47 870
44 081
38 093
Ansökningar om LEI-nummer
3 597
6 856
14 473
291
323
Ändringar i LEI-nummer
917
475
62
42
31
Upphörda företag och sammanslutningar
15 552
15 763
15 030
14 859
13 710
Avregistrerade företag och
sammanslutningar
20 940
20 005
15 481
29 678
1125
Bokslut
242 935
231 902
221 121
216 637
209 217
Tillstånd och offentliga stämningar**
4 438
4 182
3 973
3 936
3 628

*) Från och med 2016 omfattar siffrorna även anmälningar från bostadsaktiebolag. Under 2016 behandlades 1 176 etableringsanmälningar och 29 883 ändringsanmälningar som hade lämnats in av bostadsaktiebolag.

**) Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2020