Registrerade och behandlade handelsregisterärenden

Registrerade och behandlade handelsregisterärenden omfattar de anmälningar och ansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat.

Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.

Ärenden
20202019
2018
2017
2016
Etableringsanmälningar
39 634
40 720 38 613 36 949
32 245
Ändringar i företagsuppgifter och
sammanslutningars uppgifter
161 705
150 899 145 149 126 883
117 696
Anmälningar om förmånstagare 128 315
22 384 0
0
0
Ändringar av adress- och kontaktuppgifter
72 615
61 123
53 776
47 870
44 081
Ansökningar om LEI-nummer
4 111
3 597
6 856
14 473
291
Ändringar i LEI-nummer
774
917
475
62
42
Upphörda företag och sammanslutningar
15 014
15 552
15 763
15 030
14 859
Avregistrerade företag och
sammanslutningar
19 564
20 940
20 005
15 481
29 678
Bokslut
265 141
242 935
231 902
221 121
216 637
Tillstånd och offentliga stämningar
4 664
4 438
4 182
3 973
3 936
Totalt 711 537
563 032

Tillstånd och offentliga stämningar

Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.01.2021