Registrerade och behandlade handelsregisterärenden

Registrerade och behandlade handelsregisterärenden omfattar de anmälningar och ansökningar som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat.

Förutom registrerade anmälningar omfattar siffrorna också andra behandlade anmälningar såsom till exempel anmälningar som har återtagits eller förfallit.

Ärenden
2021 20202019
2018
2017
Etableringsanmälningar
41 763
39 634
40 720 38 613 36 949
Ändringar i företagsuppgifter och
sammanslutningars uppgifter
162 362
161 705
150 899 145 149 126 883
Anmälningar om förmånstagare 36 347
128 315
22 384 0
0
Ändringar av adress- och kontaktuppgifter
74 064
72 615
61 123
53 776
47 870
Ansökningar om LEI-nummer
4 046
4 111
3 597
6 856
14 473
Ändringar i LEI-nummer
1 096
774
917
475
62
Upphörda företag och sammanslutningar
14 906
15 014
15 552
15 763
15 030
Avregistrerade företag och
sammanslutningar
11 545
19 564
20 940
20 005
15 481
Bokslut
264 750
265 141
242 935
231 902
221 121
Tillstånd och offentliga stämningar
4 975
4 664
4 438
4 182
3 973
Totalt 615 854
711 537
563 032
516 721
481 842

Tillstånd och offentliga stämningar

Tillstånd i anslutning till fusion, delning, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare samt offentliga stämningar vid likvidationer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.02.2022