Inkomna handelsregisterärenden

Ärenden 2019 20182017 2016* 2015
Etableringsanmälningar (nya företag)
39 968 38 545 37 481 31 90428 982
Ändrings- och nedläggningsanmälningar 149 815 145 596 128666 116193 81 999
Anmälningar om förmånstagare
23 050
0
0
0
0
Anmälningar om adress- och kontaktuppgifter 61 123 53 776 47 870 44 08138 093
Anmälningar om bokslut 243 034 233 580 221037 216273 208313
Ansökningar och så vidare** 4 698 4 271 4 018 4 064 3 536
Ansökningar om LEI-nummer
3 582 6 856 14 473 291 323
LEI-ändringsanmälningar
921 475 62 42 31

*) Från och med 2016 omfattar siffrorna anmälningar från bostadsaktiebolag. Under 2016 tog vi emot 1 172 etableringsanmälningar och 29 529 ändringsanmälningar från bostadsaktiebolag.

**) Ansökningar i anslutning till fusion, delning, offentlig stämning vid likvidation, tillstånd till utlänningar, minskning av aktiekapitalet och så vidare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.01.2020