Lämna in bokslut

Skyldigheten att lämna in sitt bokslut till handelsregistret för publicering är beroende av företagsformen.

Om aktiebolag eller andelslag inte lämnar in sitt bokslut, kan det leda till att de avregistreras ur handelsregistret. Avregistreringsförfarandet gäller både icke-verksamma och verksamma aktiebolag och andelslag. Läs mer om avregistreringsförfarandet när bokslut inte har lämnats in.

Vilka företag ska lämna in sitt bokslut till handelsregistret?

Följande företag ska alltid lämna in sitt bokslut, oberoende av om de bedriver företagsverksamhet eller inte:

Följande företag lämnar in sitt bokslut om lagbestämda förutsättningar uppfylls:

Vilka företag behöver inte lämna in sitt bokslut till handelsregistret?

Enligt bokföringslagen behöver nedanstående bolag inte lämna in och registrera sitt bokslut. I 3 kap. 11 § i bokföringslagen finns bestämmelser om skyldigheten för dessa bolag att på begäran ge kopior.

Länkar till bokföringslagen och andra centrala lagar som berör handelsregistret finns under Lagstiftning i menyn till vänster.

Behandlingsavgift

Bokslutsanmälan är avgiftsfri när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgift för försenat bokslut

Om du lämnar in bokslutet till registret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 85 euro.

Betala inte bokslutsanmälan på förhand. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder för vilka skyldigheten att lämna in bokslut börjar den 1 januari 2019.

Hur får jag tillgång till bokslut?

Företagsbokslut är offentliga och du kan köpa dem i vår informationstjänst Virre via Sökning av bokslut. Gå till Sökning av bokslut i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.03.2020