Ska du lämna in bokslut?

Skyldigheten att offentliggöra sitt bokslut i handelsregistret är beroende av bolagsformen. De företag som använder skattedeklarationsblanketten 6B lämnar in sina bokslutsuppgifter till handelsregistret också i anslutning till skattedeklarationen. Till anvisningar för olika företagsformer om anmälning av bokslut kommer du via menyn till vänster.

Du kan använda vår blankett för att beställa bokslutshandlingar för företag.

Du kan använda våra blanketter för att lämna in ditt bokslut.

Följande företag ska alltid lämna in sitt bokslut till handelsregistret:

 • aktiebolag, publikt aktiebolag
 • andelslag, andelsbank
 • försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller motsvarande publikt bolag
 • försäkringsförening
 • sparbank
 • hypoteksförening
 • europeisk ekonomisk intressegruppering eller europabolag

Följande företag lämnar in sitt bokslut till handelsregistret om lagbestämda förutsättningar uppfylls

 • enskild näringsidkare
 • öppet bolag och kommanditbolag
 • ideell förening och ekonomisk förening
 • stiftelse
 • filial (vanligen anmälningsskyldig)

Följande bolag behöver inte lämna in sitt bokslut till handelsregistret

Enligt bokföringslagen behöver följande bolag inte lämna in och registrera sitt bokslut. I 3 kap. 11 § i bokföringslagen finns bestämmelser om skyldigheten för dessa bolag att på begäran ge kopior.

 • bostadsaktiebolag

 • ömsesidigt fastighetsbolag (har definierats i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag)
 • bostadsrättsförening

 • bostadsandelslag

Länkar till bokföringslagen och andra centrala lagar som berör handelsregistret finns under Lagstiftning i menyn till höger.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.09.2016