Vi stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut

Lämna in bokslut

Skyldigheten att lämna in sitt bokslut till handelsregistret för publicering är beroende av företagsformen.

Om aktiebolag eller andelslag inte lämnar in sitt bokslut, kan det leda till att de avregistreras ur handelsregistret. Avregistreringsförfarandet gäller både icke-verksamma och verksamma aktiebolag och andelslag. Läs mer om avregistreringsförfarandet när bokslut inte har lämnats in.

Vilka företag ska lämna in sitt bokslut till handelsregistret?

Följande företag ska alltid lämna in sitt bokslut, oberoende av om de bedriver företagsverksamhet eller inte:

Följande företag lämnar in sitt bokslut om lagbestämda förutsättningar uppfylls:

Vilka företag behöver inte lämna in sitt bokslut till handelsregistret?

Enligt bokföringslagen behöver nedanstående bolag inte lämna in och registrera sitt bokslut. I 3 kap. 11 § i bokföringslagen finns bestämmelser om skyldigheten för dessa bolag att på begäran ge kopior.

  • bostadsaktiebolag

  • ömsesidigt fastighetsbolag (bestämmelser i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag)
  • bostadsrättsförening

  • bostadsandelslag

Länkar till bokföringslagen och andra centrala lagar som berör handelsregistret finns under Lagstiftning i menyn till vänster.

Hur får jag tillgång till bokslut?

Företagsbokslut är offentliga och du kan köpa dem i vår informationstjänst Virre via Sökning av bokslut. Gå till Sökning av bokslut i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.01.2019