Gå direkt till innehållet
Valikko

Dödsbo fortsätter enskild näringsidkares verksamhet

Om en enskild näringsidkares oskiftade dödsbo fortsätter näringsverksamheten, lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret på pappersblankett Y6. Det är inte möjligt att lämna in anmälan för ett dödsbo i e-tjänsten på ytj.fi.

I den här anvisningen anges särskilda omständigheter angående dödsboet. I slutet av sidan finns en länk till anvisningarna för en enskild näringsidkares ändringsanmälan på pappersblankett.

Hur lämnar jag in anmälan?

Använd blankett Y6 och kryssa i rutan "Till handelsregistret" i fältet "Företaget anmäler ändringar".

Du behöver inte ändra firman utan du kan fortsätta företagsverksamheten under samma firmanamn.

Anmäl namnen på delägarna i dödsboet till handelsregistret på blankett Y6 (sidan 2, fältet för tilläggsuppgifter). Skriv inga personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter på blanketten.

Vad kostar anmälan?

Om näringsidkares uppgifter ändras, är behandlingsavgiften för anmälan 95 euro.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en redogörelse för näringsidkares dödsbo till anmälan. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur en sida i bouppteckningen styrkt av en person varav delägarna i dödsboet framgår. Bifoga inte hela bouppteckningen till anmälan.

Se till att redogörelsen inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y6 ska undertecknas av samtliga delägarna i dödsboet eller av en person som de har befullmäktigat. Om blanketten undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga fullmakten till anmälan.

Om någon av delägarna i dödsboet är minderårig, ska även den minderåriges intressebevakare underteckna blanketten.

Om intressebevakaren också är delägare i dödsboet, ska anmälan undertecknas av en ställföreträdare för intressebevakaren.

Om en ställföreträdare för intressebevakaren har förordnats för en delägare i dödsboet, bifoga till anmälan en redogörelse för förordnandet och en redogörelse som bevisar att ställföreträdaren har fått tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som verkar som förmyndarmyndighet, att idka näring för den minderåriges räkning. Redogörelsen kan vara till exempel ett utdrag ur tillståndet styrkt av en person. Se till att utdraget inte innehåller personbeteckningar, hemadresser eller konfidentiella uppgifter.

Mer information om intressebevakning får du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). Gå till DVV:s webbplats för att läsa mer om intressebevakning.Öppnas i en ny flik

Anvisningarna för enskild näringsidkares pappersblankett

Gå till våra anvisningar för enskild näringsidkares ändringsanmälan på pappersblankett.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.06.2020