Näringstillstånd

I regel behövs inget tillstånd för att idka näring. Vissa näringsverksamheter kräver emellertid tillstånd enligt lag. Tillstånd ska sökas innan verksamheten inleds och hos det ämbetsverk till vilket ärendet hör.

Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister beviljar inga näringstillstånd och utövar ingen tillsyn över dem. Om du anmäler ett tillstånd till handelsregistret när du lämnar in en etableringsanmälan, gör vi en anteckning om det i registret. Om du saknar tillstånd när du lämnar in etableringsanmälan, ska du lämna in en ändringsanmälan när du har fått tillståndet.

Mer information om tillståndspliktiga och anmälningspliktiga näringar får du i tjänsten För företag och samfund på webbplatsen Suomi.fi. Gå till Suomi.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.09.2018