Registreringsförbud

Du kan vid behov begära att Patent- och registerstyrelsen (PRS) inte för in dina uppgifter i ett företags eller en sammanslutnings uppgifter i handelsregistret. Använd en särskild blankett för din begäran.
Ladda ned blanketten.

Skicka din begäran om registreringsförbud till oss antingen med skyddad e-post eller per post.

  • Skyddad e-post:

Fyll i, underteckna och skanna blanketten och skicka den till PRS registratur med skyddad e-post.

  1. Skriv din e-postadress efter "Avsändare" och klicka på "Fortsätt".
  2. Registrera din e-postadress genom att klicka på "Registrera". Tjänsten skickar sedan en länk till din e-postadress.
  3. Logga in på din e-post och klicka på den skickade länken för att kunna skriva ett skyddat meddelande. Välj PRH Registratur som mottagare.
  4. Skriv ditt meddelande. Bifoga blanketten.
  5. Klicka på "Skicka".

Skicka skyddad e-post till PRS.

  • Skicka begäran per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Registratur
00091 PRH

Om du har meddelat oss att dina uppgifter inte får antecknas i handelsregistret och om ett företag eller en sammanslutning trots detta anmäler dig för anteckning i registret, frågar vi dig om registreringen kan utföras.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.03.2019