Registreringsförbud

Du kan vid behov meddela Patent- och registerstyrelsen (PRS) att du inte får antecknas i handelsregistret som ansvarsperson i ett företag eller i en sammanslutning. Då antecknar vi inte dig i handelsregistret utan ditt särskilda samtycke: vi kontaktar dig först och ber om ditt samtycke.

Registreringsförbudet träder i kraft när vi har fört in det i handelsregistrets handläggningssystem. Vi skickar en bekräftelse på registreringsförbudet till den e-postadress du angett.

Observera att ett registreringsförbud inte tar bort dina uppgifter i de roller som tidigare antecknats
i handelsregistret. Du kan kontrollera till exempel i tjänsten suomi.fi om du har antecknats i någon roll i handelsregistret.

Registreringsförbudet gäller tills vidare. Om du vill upphäva ditt registreringsförbud, kontakta vår kundservice.

Anmäl registreringsförbud med vår blankett: Ladda ned blanketten.

Fyll i, underteckna och skanna blanketten och skicka den till PRS registratur med skyddad e-post.

Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Skicka skyddad e-post till PRS.

Du kan också skicka blanketten per post. Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till:

Patent- och registerstyrelsen
Registratur
00091 PRH

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.07.2019