Gå direkt till innehållet
Valikko

Precisering av verksamhetsområde

Totalrevideringen av varumärkeslagen medförde också ändringar i firmalagen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj 2019. Den reviderade firmalagen gör det möjligt att även delvis häva registreringen av en firma (företagsnamn).

För många företag har en multibransch eller ett på annat sätt mycket omfattande verksamhetsområde antecknats i handelsregistret. För att undvika krav på delvist hävande av företagsnamnet kan företaget precisera det registrerade verksamhetsområdet för att motsvara företagets faktiska verksamhet.

Om verksamhetsområdet för ditt företag har registrerats före den 1 januari 2019, kan du gratis anmäla en precisering av verksamhetsområdet med anknytning till den reviderade firmalagen till handelsregistret. Den här anmälan kan du för närvarande endast lämna in på pappersblankett.

Observera: Anmälan är avgiftsbelagd om ett aktiebolag på samma gång anmäler både en precisering av verksamhetsområdet och andra ändringar av bolagsordningen till handelsregistret.

Hur lämnar jag in anmälan?

Använd vår pappersblankett för din anmälan. Det är inte möjligt att lämna in anmälan gratis i e-tjänsten.

Skriv in "Gratis precisering av verksamhetsområde med anknytning till den reviderade firmalagen" tydligt på första sidan av ändringsanmälan. För övrigt ska du fylla i pappersblanketten som vanligt och följa våra anvisningar om pappersanmälan för den berörda företagsformen.

Om du vill precisera verksamhetsområdet för ett aktiebolag, gå till ”Ändra bolagsordning på pappersblankett”.

Om du vill precisera det registrerade verksamhetsområdet för en enskild näringsidkare ("firma"), gå till ”Pappersblanketter” för ändringsanmälan av enskild näringsidkare.

Vad avser övriga företagsformer läs våra anvisningar om pappersanmälan för respektive företagsform på våra webbsidor.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.07.2023