Gå direkt till innehållet
Meny

Uppgift om enskild näringsidkares konkurs i handelsregistret

Ett företag som inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs. Domstolen fattar beslut om konkurs. Antingen borgenären eller gäldenären själv kan göra konkursansökan. Konkursen inleds när domstolen beslutar om det.

Uppgift om konkurs visas i handelsregistret

När en näringsidkare som är antecknad i handelsregistret har försatts i konkurs, informerar domstolen Patent- och registerstyrelsen (PRS) om det. PRS antecknar uppgiften i handelsregistret, också i det fall att konkursen läggs ner, förfaller eller beslutet att försätta företaget i konkurs upphävs. Se 19 § i handelsregisterlagen. Gå till författningsdatabasen Finlex. Öppnas i en ny flik

Anmälan om slutredovisning till Rättsregistercentralen

När slutredovisningen har godkänts i en konkurs, ska boförvaltaren utan dröjsmål underrätta Rättsregistercentralen om saken. Minst en boförvaltare ska underteckna anmälan.

Rättsregistercentralen för sin del förmedlar uppgiften till PRS för anteckning i handelsregistret.

Godkännandet av slutredovisningen leder inte till att en enskild näringsidkare stryks ur handelsregistret. Om verksamheten har upphört, ska en enskild näringsidkare enligt normal praxis anmäla nedläggningen till handelsregistret. Läs mer om nedläggningsanmälan.

Konkurs förfaller – vad antecknas i handelsregistret?

Domstolen meddelar PRS om en konkurs förfaller, vilket antecknas i handelsregistret.

Efter att PRS antecknat i handelsregistret att konkursen har förfallit, kan ändringar i den enskilda näringsidkarens verksamhet, såsom ändringar i verksamhetsområdet, införas i handelsregistret enligt normal praxis.

PRS stryker inte en enskild näringsidkare ur handelsregistret på grund av att en konkurs har förfallit. Om verksamheten har upphört, ska en enskild näringsidkare enligt normal praxis anmäla nedläggningen till handelsregistret. Läs mer om nedläggningsanmälan.

Läs mer om konkurslagen och handelsregisterlagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023