Pappersblanketter

Om möjligt lämna in din ändringsanmälan för enskild näringsidkare ("firma") i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare och i regel också billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om den elektroniska ändringsanmälan för enskild näringsidkare ("firma").

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Vad kostar pappersanmälan?

Det är gratis att anmäla adress- och kontaktuppgifter.

Prisexempel på ändringsanmälningar på pappersblankett:

  • Ändring av företagsnamn ("firma") 100 euro
  • Anmälan om bifirma 100 euro. Läs mer om bifirma.
  • Ändring av företagsnamn och ändring av verksamhetsområde 100 euro
  • Ändring av företagsnamn och anmälan om prokurist 100 euro + 40 euro
  • Ändring av verksamhetsområde eller hemort 85 euro
  • Dödsbo fortsätter en enskild näringsidkares verksamhet 85 euro
  • Ändring av verksamhetsområde, ändring av hemort och anmälan om prokurist 85 euro + 40 euro

Ta en titt på våra behandlingsavgifter.

Hur anmäler jag?

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Använd en personuppgiftsblankett för att anmäla dina identifieringsuppgifter till handelsregistret. Se till att inte skriva personbeteckningar eller hemadresser till utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Du behöver inte anmäla hemadresser till personer som bor i Finland. Läs mer om personuppgifter.

Blanketten ska undertecknas av näringsidkaren eller den som han eller hon har bemyndigat. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y6 och personuppgiftsblanketten.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.01.2019