Handelsregistrets kontaktinformation

Kundtjänst

Besöksadress
Sörnäs strandväg 13 C, 00100 Helsingfors, mån–fre kl. 9.00–16.15.

Telefonnummer
029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

E-post
neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi

Läs mer om vår rådgivning och våra informationstjänster.

Läs mer om våra samtalspriser.

Postadress för anmälningar Adress

Postadress för anmälningar till handelsregistret

PRS – Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
Postadress för bokslutsanmälningar
PRS, Handelsregistret, 00091 PRH
Kompletteringar till anmälningar som är under behandling

PRS – Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
E-post: korjaukset(a)prh.fi

Postadress för ansökningar
Läs mer om behandlingen av ansökningar
PRS, Handelsregistret, 00091 PRH

Övrig kontaktinformation

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.08.2018