Checklista

Kontrollera ännu en gång dessa frågor innan du skickar blanketten!

Svaren på frågorna finns på webbplatserna www.prh.fi eller www.ytj.fi


Behandlingsavgift
Har du betalat behandlingsavgiften? Är kvittot som du tänker bifoga av den typ som krävs? Läs mer

Firma
Har du checkat om motsvarande firmor redan finns i registret? Två motsvarande firmanamn får inte finnas i registret. Läs mer

Underskrift
Har rätt person undertecknat blanketten? Läs mer

Fullmakt
Om du undertecknar anmälan med stöd av en fullmakt, kontrollera att du har bifogat en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original. Läs mer

Personuppgifter
Handelsregistret har infört ett nytt anmälningsförfarande. Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer

Bilagor

Har du bifogat den separata personuppgiftsblanketten till din anmälan? Har du dessutom bifogat andra rätta bilagor till din anmälan? Till exempel bolagsstämmoprotokoll över val av styrelse. Kontrollera också att personbeteckningen syns enbart på den för ändamålet avsedda personuppgiftsblanketten. Läs mer

Blankett
Kontrollera att du har valt lämplig Y-blankett för ändamålet. Har du fyllt i den separata personuppgiftsblanketten? Behöver du dessutom en bilageblankett? Kontrollera också att personbeteckningen syns enbart på den för ändamålet avsedda personuppgiftsblanketten. Se www.ytj.fi/svenska/tjanster/y-blanketter

Bolagsordning, stadgar, bolagsavtal
Har du beaktat alla punkter som behöver ändras?

Styrelse

Kontrollera att den styrelsesammansättning som du tänker anmäla motsvarar bestämmelserna i lagen och bolagsordningen.

Aktier

Har du anmält kapitalbeloppet och antalet aktier rätt?

Aktiekapital

Kontrollera att det kapitalbelopp som du tänker anmäla redan har inbetalats när aktierna registreras och att en redovisning av detta finns som bilaga.


Tips

Kontrollera dina gällande handelsregisteruppgifter innan du lämnar in din anmälan så att du på samma gång kan anmäla alla uppgifter som behöver ändras. Se handelsregistrets informationstjänster.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.11.2021