Ska du starta företag?

Anmäl ditt företag till handelsregistret

Du hittar anvisningar om hur företag startas på handelsregistrets webbsidor:

Läs också våra anvisningar om val av företagsnamn:

Stödtjänster för nyföretagare

Vilken företagsform ska jag välja, hur testar jag min affärsidé, hur ska jag ordna finansieringen, försäkringarna och bokföringen? Vi på handelsregistret kan inte ge rådgivning i dessa frågor, men nätverket FöretagsFinland hjälper dig gärna.

FöretagsFinlands nättjänst ger information för nyföretagare

FöretagsFinlands webbplats ger dig mångsidig information:

 • information om de olika faserna i verksamhetsplanering för att starta företag
 • information om tjänster för nyföretagare, till exempel offentliga finansieringstjänster samt rådgivningstjänster ortvis
 • information om de tillstånd och anmälningar som krävs i näringsverksamhet
 • ett företagartest
 • en minneslista för nya företagare

I tjänsten Mitt FöretagsFinland kan du i lugn och ro planera din affärsverksamhet. Mitt FöretagsFinland är ett elektroniskt arbetsbord med bland annat:

 • ett verktyg för affärsverksamhetsplaner och kalkyler
 • ortsspecifik och landsomfattande branschinformation
 • information och tjänster enligt dina profiluppgifter.

FöretagsFinlands telefontjänst ger råd till nyföretagare

Telefontjänsten

 • ger råd i allmänna frågor när du startar företag
 • ger information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bland annat tjänster som tillhandahålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna; arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Tekes och Finnvera samt information om deras e-tjänster
 • hänvisar dig vid behov till andra experttjänster

Personlig företagsrådgivning runt om i Finland

FöretagsFinlands nätverk ger rådgivning i hela landet. Nätverkets serviceställen ger dig råd

 • när du utvärderar din företagsidé och utvecklar din affärsidé
 • när du planerar din verksamhet
 • när du utreder finansieringsmöjligheter
 • när du vill delta i en företagarkurs.

När du planerar att starta eget, bekanta dig med FöretagsFinlands tjänster för nyföretagare och kontakta ditt närmaste serviceställe i god tid.

Nätverket FöretagsFinland består av närings-, trafik- och miljöcentralerna; Finnvera, Finpro, Uppfinningsstiftelsen, Patent- och registerstyrelsen, regionala tjänsteorganisationer inom FöretagsFinland, Finlands Industriinvestering, Tekes, arbets- och näringsbyråerna, tullen, Skatteförvaltningen, VTT och flera andra aktörer.

Skydda företagets kompetens

Arbets- och näringsbyråerna ger dig råd för att starta företag, hjälper vid bedömningen av affärsidéer och ger utbildning i hur företag startas och drivs. Om du planerar att starta eget, bekanta dig med tjänsterna för nyföretagare och kontakta din närmaste arbets- och näringsbyrå i god tid. Observera att du måste söka startpeng innan du startar företag.

Nyföretagarcentralerna erbjuder dig hjälp när du ska evaluera din företagsidé, bearbeta den, göra finansiella beräkningar, utreda finansieringsmöjligheter, välja verksamhets- och företagsform, sköta tillstånds- och anmälningsärenden, utarbeta en marknadsföringsplan eller välja affärslokal.

På Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbplats får du information om industriellt rättsskydd och dess användning:

Du kan söka registrerade FI-domäner på Kommunikationsverkets webbplats. Där kan du också ansöka om din egen domän.

Vi på PRS ger dig information om registrerade företag, rättigheter som andra har skyddat, såsom patent, varumärken, företagsnamn och skyddade mönster (design). Det är bra att bekanta sig med konkurrenterna samt de nyaste lösningarna inom teknikområdet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.10.2017