Välja namn till ditt företag

Det är viktigt att du studerar olika namnalternativ innan du lämnar in din anmälan. På förhand kan du bland annat kontrollera om din föreslagna firma har uppfinningshöjd eller om det finns registreringshinder, såsom andra företag med liknande firma. PRS utför en namngranskning innan firman registreras i handelsregistret. Gå till namnanvisningarna.

Om du vill använda din firma som domännamn, kan det vara bra att redan på förhand kontrollera om namnet är upptaget. Observera att olika villkor gäller för registrering av domännamn respektive företagsnamn. Även om domännamnet är ledigt, betyder det inte att det nödvändigtvis kan registreras som firma i handelsregistret. Vi rekommenderar att du ansöker om domännamn först när firman har antecknats i handelsregistret. Läs mer om domännamn.

PRS namngranskning

Observera att vi inte granskar företagsnamnet förrän du har lämnat in din anmälan.

Namngranskningen utgör en del av handläggningen av anmälan. Vi kan inte på förhand bekräfta om det föreslagna namnet kan registreras i handelsregistret.

Namngranskningen innebär att vi bland annat granskar namnets särskiljningsförmåga, skiljaktighet och förväxlingsbarhet. Vi jämför namnet med liknande företagsnamn som finns i registret eller är under behandling samt med varumärken, ortnamn och efternamn. Gå till namnanvisningarna.

Om det finns ett registreringshinder för ditt föreslagna företagsnamn, tar vi kontakt med dig och ber dig att komma med nya namnalternativ. För att påskynda handläggningen kan du redan i din första anmälan ange flera namnalternativ. Läs mer om namnalternativ.

Studera olika namnalternativ innan du anmäler

I vår namntjänst kan du på förhand kontrollera om det namn som du har tänkt dig för ditt företag kan registreras. Tjänsten är gratis.

Med en enda sökning hittar du information om namn från följande källor:

  • handelsregistret
  • stiftelseregistret
  • befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • Lantmäteriverkets terrängdatabas
  • nationella varumärkesregistret
  • internationella varumärkesregistret, som upprätthålls av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Förutom att skydda ditt företagsnamn kan du även skydda ditt företags varor och tjänster genom varumärkesregistrering. Läs mer om varumärke.


Utskriftsversion
Uppdaterad 11.12.2020