Hur ändrar jag LEI-numrets uppgifter?

Ändra uppgifterna om LEI-numret i LEI-tjänsten när det har skett ändringar i uppgifterna om till exempel kontaktperson eller modersammanslutningar.

Anmäl ändringarna genom att fylla i en blankett på nätet i vår LEI-tjänst (på ingångssidan välj "Uppdatera uppgifterna om modersammanslutning" ) och skicka blanketten till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Gå till LEI-tjänsten för att uppdatera uppgifterna.

Kom ihåg att anmäla om din faktureringsadress ändras

När din faktureringsadress ändras, lämna in en anmälan om den nya faktureringsadressen per e-post till laskutus@prh.fi. Ange i ditt e-postmeddelande att anmälan gäller faktureringsadressen för LEI-numret. Kom ihåg att också ange bolagets namn och FO-nummer i meddelandet.

Vi skickar fakturan för årsavgiften till den faktureringsadress som du senast anmält till PRS. Det är avgiftsfritt att anmäla en ändring i faktureringsadress.

Obs! Adressuppgifterna om ditt företag eller din sammanslutning uppdateras inte automatiskt från e-tjänsten på ytj.fi till LEI-tjänsten. Därför måste du anmäla en ändring av faktureringsadress alltid separat till den ovan nämnda e-postadressen.

Om ditt meddelande innehåller känslig information, skicka anmälan om ändring av faktureringsadress via vår skyddade e-post. Välj "PRH Registratur" som mottagare. Läs våra anvisningar och skicka anmälan via skyddad e-post.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.04.2020