Fakta om mönsterregistret

Mönsterregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) innehåller uppgifter om mönsterrättsansökningar, det vill säga designansökningar, som lämnats in i Finland och om mönster, det vill säga design, som registrerats i Finland.

I mönsterregistret antecknas också uppgifter om internationella registreringar enligt Haagkonventionen där Finland är designerat. Dessa registreringar ingår egentligen i ett register som förs av Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO). Därför är uppgifterna om internationella registreringar inofficiella.

Uppgifterna i registret är offentliga

Mönsterregistret är ett offentligt register. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller i regel alla ansökningar och bilagor som lämnats in i designärenden.

Du får gratis tillgång till uppgifterna i mönsterregistret genom sökningar i vår informationstjänst för mönsterrätt.

Mönsterregistret innehåller också personuppgifter

Dataskyddsbeskrivningen för mönsterregistret ger information om behandlingen av personuppgifter i registret, såsom registrets användningsändamål, de uppgifter som samlas in och de registrerade personernas rättigheter. Dataskyddsbeskrivningen anger också hur vi lämnar ut uppgifter till utomstående ur registret. Läs mer i mönsterregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2020