För innehavare

När din design är registrerad kan du på ett mycket effektivt sätt skydda dig mot plagiering, men du måste själv bevaka dina rättigheter.

Du kan utnyttja din registrerade design på många sätt: du kan pantsätta eller licensiera ut den.

Se till att dina uppgifter i registret är uppdaterade

Det är viktigt att dina uppgifter i mönsterregistret, det vill säga designregistret, är uppdaterade. Om det sker förändringar i innehavarens namn- eller adressuppgifter, ska du omedelbart anmäla det till oss så att till exempel vårt brev om att din designregistrering håller på att förfalla kommer fram till rätt adress. Läs mer om anmälning av ändringar.

Hur ska jag visa min rätt till designen?

När din design har registrerats, är det bra att på produkten eller på förpackningen tydligt ange att designen är registrerad och registernumret efter det, till exempel så här: Registrerat mönster nr 123456 eller Registrerad design nr 123456

Innan registrering, det vill säga när ansökan om designregistrering fortfarande är under behandling, kan du ange det till exempel så här: Ansökan om mönsterregistrering M20170345 eller Ansökan om designregistrering M20170345

De som vill kan sedan i vår Mönsterdatabas söka fram offentliga grunduppgifter om designen med hjälp av bland annat registernumret och ansökningsnumret.

Skadeståndsskyldighet, brott mot industriell rättighet eller mönsterrättsförseelse

Uppsåtligt intrång i mönsterrätt bestraffas antingen som ett brott mot industriell rättighet enligt strafflagen eller som mönsterrättsförseelse enligt mönsterrättslagen.

Därtill kan den som begår intrång i mönsterrätt dömas att betala skadestånd till innehavaren av designregistreringen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019