Gör ändringar i registeruppgifter

Det är viktigt att du anmäler alla ändringar i innehavarens namn, bolagsform, adress eller motsvarande uppgifter till oss.

Det ligger i innehavarens intresse att registeruppgifterna är uppdaterade, eftersom vi informerar den registrerade innehavaren 4–6 månader före förfallodagen att registreringen håller på att förfalla.

Gå till Informationstjästen för mösterrätt.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Gå till informationstjänsten för mönsterrätt

Du kan anmäla ändringarna till oss genom att använda blanketten "Ansökan angående ett registrerat mönster". Gå till blankett- och fullmaktssidan.

Vi tar ut en avgift för ändringarna. Om du gör betalningen utomlands, ska du även betala alla eventuella bankkostnader.

Gå till avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.10.2022