Ändring av innehavarens namn, hemort och adress

Anmäl ändring av innehavarens namn, hemort och adress till oss genom att lämna in en ändringsansökan. Vi uppdaterar ändringarna i uppgifterna för den design som anges i ansökan.

Dessutom uppdaterar vi ändringarna i uppgifterna för dina övriga designregistreringar och för dina designärenden som är under behandling hos oss. Detta gör vi för att säkerställa att uppgifterna i registret är riktiga och uppdaterade.

Finländsk innehavare av designregistrering

Ange följande uppgifter i din ändringsansökan:

  • registernummer (vilken designregistrering det handlar om)
  • innehavarens nya företagsnamn (firma) eller hemort och adress om de har ändrats.

Du behöver inte lämna in ett handelsregisterutdrag, om namnet på ett finländskt företag har ändrats.

Utländsk innehavare av designregistrering

Ange följande uppgifter i din ändringsansökan och lämna in följande dokument:

  • registernummer (vilken designregistrering det handlar om)
  • innehavarens nya företagsnamn (firma) eller hemort
  • en kopia av ett dokument om ändringen av namn eller hemort. Det kan vara till exempel en kopia av ett handelsregisterutdrag eller en kopia av en annan officiell handling, exempelvis ett intyg från notarius publicus.

Hur anmäler jag ändringarna?

Vi tar inte ut någon avgift för ändring av innehavarens namn eller hemort.

Du kan anmäla ändringarna till oss genom att använda blanketten "Ansökan angående ett registrerat mönster". Gå till blankettsidan.


Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019