Ändring av ombud eller ändring av ombudets namn och hemort

Ändring av ombud

Lämna in följande dokument och ange följande uppgifter i din ansökan om ombudsändring:

  • registernummer (vilken designregistrering det handlar om)
  • nya ombudets namn, adress och hemort
  • fullmakt med rätt att företräda innehavaren i allt som rör designregistreringen.

Du kan anmäla ändringarna genom att använda blanketten "Ansökan angående ett registrerat mönster" och en fullmakt. Gå till blankett- och fullmaktssidan.

Anteckningar om ändring av ombud är avgiftsfria.

Ändring av ombudets namn och hemort

Vi uppdaterar ändringen av ombudets namn och hemort i uppgifterna för den design som anges i ansökan. Dessutom uppdaterar vi automatiskt ändringarna i uppgifterna för de övriga designregistreringar och för de designärenden som är under behandling hos oss, i vilka ombudet finns antecknat. Detta gör vi för att säkerställa att uppgifterna i registret är riktiga och uppdaterade.

Gå till blankettsidan.

Anteckningar som gäller ändring av ombudets namn eller hemort är avgiftsfria.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019