Ändring av registrerad design

Efter att designen har registrerats kan det komma fram att det i designen finns något som av en eller annan orsak inte borde finnas i designen, eller det visar sig att designen borde ändras av någon annan särskild orsak. I sådant fall kan du lämna in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) en ansökan om att ändra den registrerade designen.

Vi godkänner ändringen endast om designen i ändrad form uppfyller de förutsättningar för registrering som anges i lagen, och de väsentliga detaljerna i det helhetsintryck som fås av designen inte har ändrats i förhållande till den ursprungliga designen. I praktiken innebär detta att vi endast i mycket sällsynta fall kan godkänna ändringar.

Gå till blankett- och fullmaktssidan.

Gå till avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019