Överlåtelse av mönsterrätt samt ändring av innehavare

Du kan sälja eller överlåta din mönsterrätt, det vill säga din designregistrering, till en annan innehavare.

Det är viktigt att anteckna byte av innehavare eller ägare av designregistreringen i mönsterregistret, det vill säga designregistret.

Hur gör jag en överlåtelse?

Ange följande uppgifter i din överlåtelseansökan:

  • ansöknings- eller registernummer (vilken designregistrering det handlar om)
  • överlåtelsetagarens (den nya innehavarens) namn, hemort och adress
  • ombudets namn, hemort och adress om du anlitar ett ombud
  • en kopia av ett dokument av vilket överlåtelsen och överlåtelsedatumet framgår.

Du kan lämna in ansökan på svenska eller finska.

Du kan anmäla ändringar till oss genom att använda blanketten "Ansökan angående ett registrerat mönster". Gå till blankettsidan.

Avgifter och betalningsanvisningar

Vi tar ut en registeranteckningsavgift för varje överlåtelseanteckning som gäller en registrerad design. Om du betalar överlåtelseansökan utomlands, ska du även betala alla eventuella bankkostnader. Gå till avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019